Höjd gräns för reseavdrag gör ekonomin sämre

Under deklarationstider ligger alltid stressen på att hitta de där extra posterna som man kan dra av på skatten. Pendlar man till jobbet, eller reser mycket i arbetet i sig, kan de nya ändringarna vara både plus och minus, beroende på hur man planerat och praktiserat under det gångna året.

Det som är nytt för deklarationen gällande 2016, angående reseavdrag är som följer;

Tumregeln hos Skatteverket är att den summa som blir över efter att avdragen är gjorde blir det som kommer att klassas som det gångna årets förvärvs inkomst. Ligger man på gränsen mellan 2 olika skattenivåer kan det vara extra viktigt att räkna efter vad man faktiskt vill ha avdrag för, så det inte blir en belastning i det stora hela.

Reseavdragen görs primärt för två olika typer av resande; kollektiv trafik och pendlande med bil. Använder man kollektivtrafik är den ny gränsen (2017) 11 000 kronor. Detta är för de flesta en svår summa att nå då ett års kort i tex Stockholm kostar ungefär 9000 kronor.

För den som reser med bil ska det räknas reseavdraget ut baserat på avståndet som måste vara minst 5 km, och man måste kunna bevisa att man spara in så mycket som en timme i vardera riktningen med att ta bilen. I realiteten innebär det att man i princip måste bo där det inte finns kollektiv trafik överhuvudtaget – eller att den är gravt begränsad.

Den internationella politiska trenden är att allt fler länder går över till att beräkna reseavdrag per kilometer rätt och slätt och inget annat. Detta sätt att räkna är både enklare, men också uppmuntrar inte till fusk och kan lättare kombineras med förmåner för de som använder b.la. cykel istället.

Reseavdrag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *