Lån med hög ränta

Möjligheten att ta lån ökar mer och mer i takt med att det dyker upp fler företag som tillhandahåller lån. Ett populärt sätt att ta lån på är bland annat sms-lån, vilket ofta leder till att man får ett lån med en högre ränta. Detta beror på att ett sms-lån ofta ska betalas tillbaka under en kortare period. Ett sms-lån tar man oftast vid de tillfällen då man inte behöver låna så mycket pengar, som t.ex. vid en oförutsedd utgift. Vid de tillfällen då man ska låna mer, som till exempel vid hus eller bilköp, är det vanligare att man tar ett lån med lägre ränta. Detta faller sig naturligt då man ska betala tillbaka under en längre period, oftast under flera år. Sms-lån betalar man av i en snabbare takt, det vanligaste är under ett par månader. Därmed blir räntan oftast högre.

Olika typer av lån

Det finns olika typer av lån som kan leda till en hög ränta. Privatlån är ett av dem, där räntorna ibland kan nå upp till hela 28 %, även om det hör till ovanligheterna. Har man planerat att ta ett lån med lite högre ränta kan det vara en god idé att amortera lånet snabbt för att det inte ska bli alltför dyrt i längden.

Undvika hög ränta

För att undvika att få en allt för hög ränta på sitt lån kan man som tidigare nämnts se till att betala tillbaka lånet snabbt, amortera. Ska man ta ett större lån kan det vara en bra idé att välja ett lån med lägre ränta då man kommer betala under en längre period.

Read More

Allt fler tar lån utan säkerhet

Man kan spekulera i vad det beror på att allt fler svenskar väljer att ta lån utan säkerhet. Lånen ifråga kallas bland annat blancolån och erbjuds av både väletablerade storbanker och mindre internetbaserade låneförmedlare. En del ekonomer talar om att Finansinspektionens skärpta bolåneregler ligger bakom denna uppgång. Detta innebär med andra ord att husköpare faktiskt lånar till kontantinsatsen och på detta sätt lyckas hitta en väg runt regeln om att betala 15 procent kontant.

Den stigande trenden kan också ha påverkats av att Finansinspektionen nyligen gått ut med information om att skärpa amorteringsreglerna ytterligare. Många passar helt enkelt på att konsumera mera innan det kostar mer än det smakar. Oavsett vad som ligger bakom ökningen av lån utan säkerhet ska man vara medveten om att det är en kostsam affär. Nyare marknadsaktörer lockar kunder med omfattande marknadsföring och blancolånet finns bara ett kombinerat knappklick och ögonblick bort.

Räntorna på lån utan säkerhet är ofta höga och i slutändan har kunden nästan alltid betalat mer än man för stunden kanske inser. Beslutet att låna pengar är dock alltid på den enskilde individens eget ansvar. Om man kan hitta vägar runt det så kallade bolånetaket på detta sätt känns regelverket väldigt kontraproduktivt. Det kan naturligtvis vara så att väldigt många människor helt enkelt känner för att ta ett konsumtionslån men eftersom trenden hänger samman med de nya reglerna är det svårt att tro att nya soffor, tv-apparater och Hästens sängar ligger bakom det faktum att allt fler tar dyra lån utan säkerhet.

lån utan säkerhet

Read More

M vill stoppa smslån

När Smslån först kom så såg många det som ett oerhört snabbt och smidigt sätt att få pengar och ha råd med att köpa sig de saker de vill. Det var då i första hand unga personer och personer som var i en svår ekonomisk situation som använde sig av denna typen av lån. Detta för att det enda man behövde göra var att skicka iväg ett sms och inom några minuter hade man pengarna på sitt konto, i regel mellan 500 och 3000 kronor. Räntorna var höga och det var många som inte kunde betala tillbaks.

Genom åren så har allt fler tagit smslån för att det är så enkelt att få lånen och man inte tänker på den höga räntan som tillkommer. Ett smslån ska betalas tillbaks inom 30 dagar. Det är många som inte har råd med detta så allt fler har hamnat hos kronofogden och fått betalningsanmärkningar på grund av smslån. Många unga börjar idag sina liv med skulder och betalningsanmärkningar på grund av smslån. Detta har gjort att flera politiker och politiska partier har ifrågasatt hur etiskt det är med smslån och företagen bakom dessa.

Det har gått så långt att ett av Sveriges största politiska parti, Moderaterna, vill stoppa och förbjuda smslån och göra detta i lagen. Det vill göra detta för att undvika att fler hamnar i en svår ekonomisk situation som är svår att ta sig ut från. De vill också förbjuda dem eftersom det är inte bra för den svenska ekonomin. Genom att stoppa smslån så hjälper man folk ekonomiskt och man hoppas på att antalet personer hos kronofogden ska minska, framförallt att unga personer inte ska hamna där innan deras vuxenliv ens ha börjat.

sms lån

Read More

Att blanka

När börsen faller kan det vara en god idé att blanka aktier. En annan benämning för att blanka aktier är att “ligga kort”. Att blanka aktier eller att “ligga kort” innebär att man gör en försäljning på aktier som man själv inte innehar. Om man tror eller vet att aktiebörsen kommer sjunka är det en smart investering. På så vis lånar du innan aktier och säljer dem när aktiekursen faller. Sedan när aktiekursen har fallit köper man tillbaka aktier för ett lägre pris. Detta innebär givetvis en ökad kassa för ens egen del. En blankning innebär alltså precis tvärt emot en vanlig aktiehandel. I detta fall köper man aktien och hoppas på att den stiger i värden, för att senare sälja den till ett högre pris.

De flesta hemsidor som säljer kräver däremot att man skriver på ett särskilt avtal för att kunna genomföra blankning. Pappret brukar heta något i stil med “Ramavtal för värdepapperslån” och möjliggör utförande av blankning när man blir godkänd. Priset för att blanka är precis det samma som för ett vanligt aktieköp. Om priset för ett vanligt aktieköp ligger på exempelvis 2 % så är priset för en blankning också 2 %. Dock finns det ett annat villkor som måste uppfyllas vid blankning som inte behöver uppfyllas vid ett vanligt aktieköp. Det är om man ligger med en blankning över natten så måste man betala ett aktie lån. Dessa har vanligtvis en hög administrationsavgift men även en ränta på 1,50 – 3 % i vanliga fall.

Aktier

Read More

Höjd gräns för reseavdrag gör ekonomin sämre

Under deklarationstider ligger alltid stressen på att hitta de där extra posterna som man kan dra av på skatten. Pendlar man till jobbet, eller reser mycket i arbetet i sig, kan de nya ändringarna vara både plus och minus, beroende på hur man planerat och praktiserat under det gångna året.

Det som är nytt för deklarationen gällande 2016, angående reseavdrag är som följer;

Tumregeln hos Skatteverket är att den summa som blir över efter att avdragen är gjorde blir det som kommer att klassas som det gångna årets förvärvs inkomst. Ligger man på gränsen mellan 2 olika skattenivåer kan det vara extra viktigt att räkna efter vad man faktiskt vill ha avdrag för, så det inte blir en belastning i det stora hela.

Reseavdragen görs primärt för två olika typer av resande; kollektiv trafik och pendlande med bil. Använder man kollektivtrafik är den ny gränsen (2017) 11 000 kronor. Detta är för de flesta en svår summa att nå då ett års kort i tex Stockholm kostar ungefär 9000 kronor.

För den som reser med bil ska det räknas reseavdraget ut baserat på avståndet som måste vara minst 5 km, och man måste kunna bevisa att man spara in så mycket som en timme i vardera riktningen med att ta bilen. I realiteten innebär det att man i princip måste bo där det inte finns kollektiv trafik överhuvudtaget – eller att den är gravt begränsad.

Den internationella politiska trenden är att allt fler länder går över till att beräkna reseavdrag per kilometer rätt och slätt och inget annat. Detta sätt att räkna är både enklare, men också uppmuntrar inte till fusk och kan lättare kombineras med förmåner för de som använder b.la. cykel istället.

Reseavdrag

Read More

Frankrike stabilt ett tag till

Med många höger- och vänstersvängar, trender och vindar i Europa så var det dags för ännu ett avgörande val för EU. Efter Brexit som skakade hela marknaden och kom så oväntat så har läget inte riktigt varit stabilt. En ökad arbetslöshet, ökad invandring och lägg till terrorist attacker mot bland annat Paris har fått Frankrike i gungning. I och med att Storbritannien valde att dra sig ur EU så blev frågan allt mer aktuell och realistisk inom EU. Nederländerna hade folkomröstning om just samma fråga men där vann pro-EU. Sedan kom USA valet och ett resultat som ja, inte många förväntade sig. Nu var det återigen dags för en viktig nation att visa var man står om man är för öppna eller stängda gränser.

Kandidaterna som gjorde upp om platsen hade två väldigt olika åsikter och trots att någon förlorade så kändes det hela ändå som en seger för båda. Marine LePen som är partiledare för det extrem högra Front National talade mycket om problemen med öppna gränser och EU allmänt. För i Frankrike så finns det nästan tre miljoner arbetslösa och ett enkelt sätt att komma undan är att skylla på andra. Hon menade resurserna ska stanna kvar i landet samtidigt som man minskar invandringen för att arbeta med det man redan har i Frankrike. Emanuel Macron som är blott 39 år gammal kommer varken från extrema vänstern eller högern, utan kallas för mittenkandidaten. Han språkade för ett öppet Frankrike där vissa reformer inom EU och regionalt kunde få landet att blomstra igen. Med ett årstillväxt på endast 0,8 procent har Frankrike haft stora problem jämfört med resterande av EU. Snittet är så högt som 1,6 och Macron har en uppförsbacke framför sig.

Själva marknaden var ganska stabil på förhand innan vallokalerna öppnades då Macron var en så storfavorit att en LePen vinst kändes på förhand omöjlig. Det var exakt det som hände också, Macron vann med 66 procent alltså en klar majoritet. Front National och Marine LePen fick 33 procent men trots den låga siffran så är det fortfarande en seger. LePen har lyckats verkligen lyfta partiet och man är där nu och utmanar om presidentposten. Emanuel Macron har nu en stor press på sig att leverera då hopp har varit hans kampanj. Många fransmän är just hoppfulla och tror på en verklig utveckling i landet. Med en sänkning på bolagsskatten med åtta procent hoppas Macron att landets företag vågar ta risker och anställa fler och fler i hopp om att växa. Samtidigt så förväntas 10 000 poliser utbildas inom snar framtid för att skräpa säkerheten. Försvarsmakten får ett tillskott på 0,2 procent högre BNP än innan.

Det sker verkligen något nu i Europa och kanske har vindarna äntligen vänt och vi kan fortsätta drömma om öppna gränser mellan länderna. Men det håller inte i sig länge till om inte Macron sköter sitt jobb noga. Enligt ekonomer så verkar reformerna vara genomarbetade och Macron själv sa att vi måste få igenom dessa ändringar så fort som möjligt för att kunna förbättra situationen. I förorten i städerna Paris och Marseille så har kriminaliteten ökar samtidigt som arbetslösheten har ökat. Därför kommer han att bli tvungen att öppna upp fler dörrar för de utsatta för att kunna bygga upp landet igen. Annars kan vi se ännu ett maktskifte i Frankrike men den gången kanske gränsen stängs ett längre tag.

Read More

Kommer euron till Svergie?

SVT, SvD och i princip alla medier rapporterade igår (22/5) att Sverige kan tvingas göra ett valutabyte från svenska kronan till euro senast 2025. Detta efter att tyska Frankfurter Allgemeine fått tag på minnesanteckningar från två EU-kommissionärer. Mötet ska ha handlat om ämnen som skall tas upp på EU-kommissionens möte den 31:e maj, nästa vecka. I dessa anteckningar beskrevs hur nya reformer som kommer kräva att deltagande länder inom EU måste ingå i den europeiska valutan. Det framkom att endast Danmark har ett formellt undantag. Detta skulle då innebära att Polen, Sverige, Tjeckien, Rumänien, Ungern och några länder till tvungna att fram till 2025 byta valuta. Det är viktig också att komma ihåg för att ett valutakursbyte ska gå igenom så måste valuta följa euron i minst två år innan det är möjligt. I detta fall skulle inte det vara några större problem för Sverige.

Redan 2003 togs denna fråga upp i en folkomröstning och svenska folket visade klart och tydligt sitt missnöje med euron. 56 procent röstade nej och 42 procent sa ja, efter det har det egentligen inte diskuterats så mycket. Speciellt efter ekonomiska krisen där kronan höll sig rätt så stabil jämfört med andra valutor. Men nu är alltså frågan uppe igen men enligt EU-ministern så är det inga problem. Hon sade att Sverige har sedan tidigare sagt att man inte har något intresse för euron och kommer inte byta. Finansministern Magdalena Andersson var tydlig med att en folkomröstning måste äga rum för att ett sådant beslut skulle tas. Den allmänna opinionen just nu är att faktiskt behålla svenska kronan.

Men varför vill EU tvinga oss till euron? Jo för att skapa ett mer demokratiskt styre inom EU. För just nu är det endast finansministrarna till länderna som har euro som får ta beslut om euron. Skulle alla länder vara delaktiga får vi ett mer bredare styre. Dessutom så skulle det krävas mer för att rubba euron än det gör just nu. Hotet som Le Pen var tydlig med att visa hade kunnat krossa EU och lämnat euron alldeles för sårbar. Tanken är även att samla in skatter med euro som valuta till EU som senare ska spendera på framtida investeringar inom unionen.

För Sverige så kan det vara tufft att stå emot pressen nu än innan. Med båda Tyskland och Frankrike som allierade har euro så kan de även kräva det av Sverige. Nu när Storbritannien, efter Brexit, inte längre deltar effektivt inom EU så har Sverige ingen stark allierad i EU med egen valuta. Men i Bryssel så väger folkomröstningarna ganska tungt och i Sverige så röstas nästan med all säkerhet ett sådant förslag ned och då blir det svårt för regeringen att ta ett sådant beslut. Vi har även sett Polen trotsa EU:s regler tidigare utan några riktiga påföljder och det gällde pressfrihet.

Frågan är om euron nödvändigtvis skulle skada Sverige. Vi kommer mycket enklare kunna handla med alla europeiska länder och euron kommer bli något starkare om man kräver en sådan reform. Men skulle en kris likt den ekonomiska krisen under Reinfeldts styre komma igen så är Sverige inte så skyddade längre och kan se sig sjunka tillsammans med de andra EU länderna. Det finns både nack- och fördelar men fram tills något är officiellt så är allt bara spekulationer. Det kommer garanterat vara ett hett övervakat EU-möte nu nästa vecka med flera svenska medier på plats för att ge oss de senaste nyheterna.

Read More

De bästa snabblånen

Det kan hända vem som helst; plötsligt händer någonting oförutsett och man är i behov av pengar för att lösa problemet. Råkar det vara så att det inte finns tillräckligt med pengar på sparkontot är ett alternativ att teckna ett snabblån. Det finns många snabblåneföretag att välja mellan och vissa är inte lika fördelaktiga för låntagaren som andra. Det sista man vill när man hamnat i en svår ekonomisk situation är att röra till det ännu mer, men det finns vissa snabblån som är värda att överväga. Här är tre av de bästa på marknaden.

Vivus.se

Här kan man låna mellan 500 och 20 000 kr i upp till 30 dagar om man är 18 år och inte har några betalningsanmärkningar. Fördelarna med Vivus.se är att avgifterna är låga, att nya kunder blir erbjudna ett helt räntefritt lån upp till 6 000 kr, och att det finns möjlighet att delbetala eller förlänga lånet om det skulle behövas. Gör man det höjs dock den fasta räntan från 12 till 15 procent.

Credway

Credway erbjuder kreditlån på mellan 1 000 och 20 000 kr i 2–64 månader till den som fyllt 20 år, som har en taxerad inkomst på minst 120 000 kr, och som inte har något skuldsaldo hos Kronofogden. Här är räntan 2,42 procent i månaden på den kredit man använt, vilket medför att det inte blir dyrt även om man tar ett litet lån.

ICA Banken Privatlån

Detta är ett bra alternativ för den som behöver låna lite mer pengar, som i övrigt har en god ekonomi och som har råd att vänta i en vecka på utbetalning. Man kan låna från 20 000 till 350 000 kr i 3–12 år, så länge man fyllt 18 år, har en fast inkomst och inte har några betalningsanmärkningar. Räntan sätts mellan 3,70 och 10,95 procent beroende på låntagarens ekonomi.

Read More

När kommer skatteåterbäringen 2017?

“Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen” är en mening från den tecknade filmen Robin Hood, som återkommer varje år när våren nalkas. Många känner en lättnad i bröstet när deklarationspappret dimper ner i brevlådan. Just för att många företag betalar ut mindre lön för att vara på den säkra sidan. Därför är det många personer som får återbäring år efter år och kan skatta sig lyckliga.

Under år 2017 har Skatteverket lanserat en ny tjänst som gör att de som har digital brevlåda kan se sitt skattebesked redan den 8 mars. Vilket resulterar i att man kan få sin skatteåterbäring redan vid påsk, i alla fall om man gör allt rätt. För det första gäller den tidiga utbetalningen endast om man har en digital brevlåda, samt att man inte vill göra några ändringar i deklarationen.

Genom att sköta deklarationen elektroniskt via antingen mobilen, datorn eller appen går det dubbelt så fort som vid pappersform. Legitimering sker via e-legitimation eller säkerhetskoder som man får av Skatteverket. Det går även bra att ta personlig kontakt med Skatteverket via telefon, sms eller genom att skicka in pappersformuläret. Då kommer inte utbetalningen att kunna genomföras i april, men ett tips är att kontakta Skatteverket om man är osäker.

Om du har skaffat en digital brevlåda innan den 1 mars 2017 får du en deklaration i PDF-fil runt den 8 mars. 29 mars måste all deklaration vara gjord och inskickad till Skatteverket, och godkänner gör man via sin e-legitimation. Den 5 april 2017 startar utbetalningarna till de som inte har gjort några ändringar i deklarationen. För de som har deklaration av bostad, företag och aktier får dock vänta med att få skatteåterbäringen till ungefär midsommar. Då måste man även ha deklarerat digitalt för att pengarna ska hinna komma till midsommar. Ett tips är att innan deklaration se över så att kontouppgifterna som är inskrivna på hemsidan är korrekta.

skatteåterbäring

Read More

Många unga som tar smslån

En trend som man har märkt av alltmer för varje år som går, är att unga brukar ta allt fler sms-lån för att kunna göra något roligt för pengarna. Inte nog med detta; när man tar sms-lån så tänker man inte på de framtida kostnaderna, att antalet obetalda sms-lån i lån i sin tur alltid kommer att hamna hos Kronofogden. Tyvärr är det som så att fler se till att hamna hos Kronofogden av den anledningen att man inte riktigt förstår sig på vad det är att ta ett sms-lån och att det tar sin tid innan man kan återbetala det här lånet.

Många brukar då fråga sig själva vilken ålder som är den vanligaste när det kommer till att ta snabblån och det man har sett är att det varierar mellan åldrarna 18-25 år. Det här resultatet visas därmed i Kronofogdens halvårsrapport som således brukar genomföras varje halvår. De äldre vuxna som man har talat med om det här problemet anser att det inte är något steg i rätt riktning då många på ett mer eller mindre sätt blir skuldsatta för livet. Inte nog med att det inte är bra att våra unga medborgare som finns i landet inte kan tänka mer ekonomiskt så ligger det också i att den totala mängden som visas av de personer som finns i landet hela tiden ökar.

Många experter som har sett det här har därmed också sett till att uttrycka sig om att det inte alls är något som man ska gå runt och skryta om, istället ska man ta den här hemska utvecklingen på ett stort allvar. Därför finns det väldigt många som anser att man ska samarbeta med de olika branschorganisationer som finns om hur de ska beakta unga när det kommer till sms samt snabblån. En bra utgångspunkt för att skapa en förändring.

Read More